แจ้งชำระค่าบริการ

แจ้งการชำระค่าบริการ

**กรอกรายละเอียดให้ครบแล้วถูกต้องเพื่อผลประโยชน์และความรวดเร็วในการทำงาน**

*หากไม่สามารถแจ้งได้สามารถติดต่อได้ทางอีเมล์หรือโทรมาที่ 080-1041251

ชื่อ : นามสกุล :

อีเมล์ : โทรศัพท์ :

ที่อยู่ :
ชื่อเว็บไซต์ : *เช่น www.Dektamweb.com หากยังไม่มีก็ไม่ต้องกรอก

ยอดเงินที่โอน   *
ธนาคารที่โอน : ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ Account Name :นายสรธัญ  จันทร์แก้ว Account No.  :214-0-22904-5
ธนาคารต้นทางที่โอน : สาขา

วันที่โอน: เวลา   *

บริการที่ท่านต้องการคือ :
เว็บไซต์สำเร็จรูป
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบโลโก้/แบนเนอร์
ออกแบบรูป/ป้าย/โฆษณา
หมายเหตุอื่นๆ :